• Layne Bowler
  • add title
  • add title

R & D

Düşey Milli Çok Kademeli Bir Pompanın Performans Değerlerinin Hesaplamalı Akıskanlar Dinamiği Yardımı İle Belirlenmesi Ve Deney Sonuçları İle Karşılaştırılması / 2003 TELECHARGER
Pompalı Sistem Uygulamalarında Ömür Boyu Maliyet Yaklaşımı / 2005 TELECHARGER
Pump Design / Fluent News / 2005 TELECHARGER
Pump Design / Japanese / Fluent News / 2005 TELECHARGER
CFD Layne News / CF Design / 2006 TELECHARGER
The Evolution of Pump Design Simulation / World Pumps / September 2006 TELECHARGER
Girdap pompalar / Tesisat / 2006 TELECHARGER
Yüksek Debili Düşey Milli Dik Türbin Pompalar / Tesisat/ 2006 TELECHARGER
Girdap (Vortex) Pompalarının Performans KarakteristikleriniEtkileyen Parametreler Üzerine Deneysel Bir Çalışma / 2007 TELECHARGER
Pompalarda Tasarım Ve İç Akıs Çözümleri İle PerformansAnalizleri / 2008 TELECHARGER
Düşey Milli Pompa İstasyonları – Genel Boyutlandırma VePompa Seçimleri / 2010 TELECHARGER
Dsi Dalgıç Pompa İhalelerinin Ömür Boyu Maliyet Ve EnerjiVerimliliği Açısından İncelenmesi / 2010 TELECHARGER
Eksenel Pompalarda Performansın İç Akış Çözümleri İleGeliştirilmesi / 2010 TELECHARGER
Vertical Turbine Pump Stations, Sizing and Pump Selection in General / 2012 TELECHARGER
Dünya Dışındaki Gökcisimleri İçin Santrifüj Pompa Seçimi  Layne Bowler / 2013 TELECHARGER
Eksenel Akışlı Pompalarda Hücum Açısı _Stagger Angle_ Değişiminin Performansa Etkisi / 2013 TELECHARGER
Kısmi Yük Altında Çalışan Pompalarda Kararsız Akış Bölgesinin İncelenmesi   / 2013 TELECHARGER