• Layne Bowler
  • add title
  • add title

AR-GE

Düşey Milli Çok Kademeli Bir Pompanın Performans Değerlerinin Hesaplamalı Akıskanlar Dinamiği Yardımı İle Belirlenmesi Ve Deney Sonuçları İle Karşılaştırılması / 2003 indir
Pompalı Sistem Uygulamalarında Ömür Boyu Maliyet Yaklaşımı / 2005 indir
Pump Design / Fluent News / 2005 indir
Pump Design / Japanese / Fluent News / 2005 indir
CFD Layne News / CF Design / 2006 indir
The Evolution of Pump Design Simulation / World Pumps / September 2006 indir
Girdap pompalar / Tesisat / 2006 indir
Yüksek Debili Düşey Milli Dik Türbin Pompalar / Tesisat/ 2006 indir
Girdap (Vortex) Pompalarının Performans KarakteristikleriniEtkileyen Parametreler Üzerine Deneysel Bir Çalışma / 2007 indir
Pompalarda Tasarım Ve İç Akıs Çözümleri İle PerformansAnalizleri / 2008 indir
Düşey Milli Pompa İstasyonları – Genel Boyutlandırma VePompa Seçimleri / 2010 indir
Dsi Dalgıç Pompa İhalelerinin Ömür Boyu Maliyet Ve EnerjiVerimliliği Açısından İncelenmesi / 2010 indir
Eksenel Pompalarda Performansın İç Akış Çözümleri İleGeliştirilmesi / 2010 indir
Vertical Turbine Pump Stations, Sizing and Pump Selection in General / 2012 indir
Dünya Dışındaki Gökcisimleri İçin Santrifüj Pompa Seçimi  Layne Bowler / 2013 indir
Eksenel Akışlı Pompalarda Hücum Açısı _Stagger Angle_ Değişiminin Performansa Etkisi / 2013 indir
Kısmi Yük Altında Çalışan Pompalarda Kararsız Akış Bölgesinin İncelenmesi   / 2013 indir